Buy Ethiopian

Buy Ethiopian Flayer

የኢትዮጲያን ይግዙ

ቀን: ከ 9 – 15 መጋቢት
አድራሻ: በአዲስ አበባ ኢግዚቢሽን ማዕከል

        • እስከ  60%  ቅናሽ

” የኢትዮጲያ ኢንዱስትሪዎች ለዘላቂ ልማት  ” በሚል ዓላማ የሚዘጋጅ አለም አቀፍ ኤግዚቢሽንና የንግድ ባዛር

 

advertise on addis events
Photos
Buy Ethiopian Flayer
Event Details