Trip to Omo valley

ልዩ የባህል እንወቅ ጉዞ

Trip to Omo valley

ልዩ የባህል እንወቅ ጉዞ ወደ ድንቅ የኦሞ ሸለቆ ህዝቦች

በአይነቱ ልዩ የሆነ የባህል እንወቅ ጉዞ ወደ ድንቅ የኦሞ ሸለቆ ህዝቦች:: በጉዞው ላይ ልዩ ልዩ የባህል መዳረሻዎችን ከአካባቢው አስጎብኝዎች ጋር በመሆን ይከናወናሉ::

5ሌሊት 6 ቀን

ጉዞ የሚጅምርበትና የሚያልቅበት ቦታ:  አዲስ አበባ
ቀን: ሐምሌ 9-14/ 2014
ልዩ ቅናሽ: ከ5ና ከዚያ በላይ ሆኖ ሲመጡ 10% ቅናሽ/በሰው
አዘጋጅ: OrginLand Ethiopia Tours
ጉዞው የሚያካትተው:

  • 3 ሌሊት ሆቴል
  • 2 ሌሊት
  • የአካባቢ አስጎብኚዎች
  • የመኪናና የአገልግሎት

ያሉን ቦታዎች ውስን በመሆናቸው አሁኑኑ ይመዝገቡ፥፥ለሙሉ መረጃ በስልክ ቁጥራችን ፥ በቴሌግራም፥ በ Fእቸቦoክ መሠንገር፥ እንዲሁም ባመቾት መንገድ ያናግሩን ይመዝገቡ 0975263597

advertise on addis events
Event Details
Photos
ልዩ የባህል እንወቅ ጉዞ
Event Details