Events

                                                        Eliminating Silos:Integration of Centered                                                                ...
በጤና እንሻገር የጤና ሚኒስቴር  ከኢትዮጵያ ፖስታ አግልግሎት ከሮሃ ሄልዝ በጋር በመተባበር ያዘጋጀው “በጤና እንሻገር” የተሰኘ መርሃግብር. ጳጉሜ 4 እና 5 2015 ዓ.ም በዋናው ፖስታ ቤት ተዘጋጅቷል ። በኩነቱ ላይ የነፃ ጤና ምርምራ የደም ልገሳ የስዕል አወድርዕይ እና የሙዚቃ ዝግጅቶች ይኖራሉ።
Addis Events
addis events in addis ababa